Home Infotainment & Security

ตัวแทนจำหน่าย BOSCH SECURITY เขตภาคเหนือ

You are here: Home เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ด้วยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทในการดำเนินกิจการธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจด้านการบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้ขยายตัว ก่อให้เกิด HomeInfotainment & Security Co,Ltd หรือเรียกโดยย่อว่า HomeInfo – Security กำหนดพันธกิจในการเป็น Security Solution Provider ที่ให้บริการ ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบ ความปลอดภัยให้กับอาคารทุกขนาดตั้งแต่บ้านที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  บริษัทฯ  โรงงานอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยมพร้อมกับการให้บริการที่ดีหลังการขาย
  • เปิดดำเนินกิจการในเดือนตุลาคม   2546
  • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย (Authorized Dealer) ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  ในระบบความปลอดภัยต่างๆ ของ
BOSCH   อันประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้
  1. Intrusion System : ระบบเตือนการบุกรุก
  2. CCTV : ระบบกล้องวงจรปิด
  3. Fire Alarm System : ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
  4. Public Address System : ระบบเสียงประกาศ
  5. Access Control : ระบบควบคุมการเข้าออก
  6. Pro sound : ระบบเสียง
DocCertified