Home Infotainment & Security

ตัวแทนจำหน่าย BOSCH SECURITY เขตภาคเหนือ

You are here: Home ผลงานของเรา

ผลงานที่ผ่านมา

เชียงใหม่
 • โครงการหมู่บ้านแสรสราญ
 • โครงการปันนาคอนโดมิเนียม
 • โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่
 • สิริธาราคอนโดมิเนียม
 • 137 พิลลาร์เฮาส์ เชียงใหม่
 • มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
 • โครงการบ้านพิมุกข์ 4 ทั้งโครงการ
 • โครงการหมู่บ้านวรารมณ์ เจริญเมือง ในเครือ Land & House ทั้งโครงการ
 • โครงการหมู่บ้านในเครือ Q-House, Land & House (กรุงเทพฯ)
 • โครงการหมู่บ้านเดอะลากูนน่า
 • โครงการหมู่บ้านซิรินวิลล์ทั้งโครงการ
 • โครงการหมู่บ้านแสนสบาย
 • โครงการหมู่บ้านปาล์มสปริงส์ คัลทรีโฮม
 • โครงการหมู่บ้านฟ้าหลวง
 • โครงการหมู่บ้านล้านนาซิตี้ปาร์ค
 • โครงการในเครือ THE ORIENTAL (Regent)
 • กุลพันธ์วิลล์โครงการ 10
 • อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • อาคารเรียนรวม 70 ปี แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สำนักงานอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
 • วัดพระสิงฆ์วรมหาวิหาร
 • วัดเจย์ดีหลวงวรวิหาร
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
 • บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
 • KING POWER
 • บริษัท พัฒนสิน จำกัด สาขาเขียงใหม่, สาขาแพร่, สาขาน่าน, สาขาลำพูน, สาขาป่าซาง, สาขาลำปาง, สาขาพะเยา, สาขาเชียงราย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์เซ็นเตอร์ (โชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้า SYLVANIA)
 • อาคาร Entertainment โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์
 • ฟลอรัล คอนโดมิเนี่ยม
 • บ้านพักอาศัยทั่วไปทั้งในจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, พิษณุโลก
 • โครงการ ฮิมม่า คอนโด
 • โครงการ ฮิมม่า เฮาส์
 • โครงการแสนสบาย 2
 • โครงการแสนสบาย 3
 • โครงการบ้านสบาย สบาย
 • โครงการ เดอะ พรอมมิเน้นซ์ เชียงใหม่
ลำพูน
 • บริษัท ฮอนด้าคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน
 • บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยยามาคูระคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลำปาง
 • บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทยจำกัด (ลำปาง)
เชียงราย
 • ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงราย
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
 • คลินิกเกษมราษฎ์ ศรีบุรินทร์ เชียงแสน
พิษณุโลก
 • กองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก